Algemene ​ ​Voorwaarden Acacia ​ ​Internet

Download Algemene Voorwaarden Acacia Internet

Artikel ​ ​1. ​ ​Definities
1. In ​ ​deze ​ ​algemene ​ ​voorwaarden ​ ​wordt, ​ ​tenzij ​ ​uitdrukkelijk ​ ​anders ​ ​is ​ ​aangegeven, onder ​ ​de ​ ​hierna ​ ​volgende ​ ​termen ​ ​de ​ ​volgende ​ ​betekenis ​ ​verstaan:
1.1. opdrachtgever: ​ ​de ​ ​wederpartij ​ ​van ​ ​​Acacia ​ ​Internet
1.2. Acacia ​ ​Internet: ​ ​de ​ ​gebruiker ​ ​van ​ ​deze ​ ​algemene ​ ​voorwaarden.
1.3. overeenkomst: ​ ​de ​ ​overeenkomst ​ ​tussen ​ ​opdrachtgever ​ ​en ​ ​​Acacia ​ ​Internet

 

Artikel ​ ​2. ​ ​Toepasselijkheid ​ ​algemene ​ ​voorwaarden
1. Deze ​ ​algemene ​ ​voorwaarden ​ ​zijn ​ ​van ​ ​toepassing ​ ​op ​ ​alle ​ ​offertes ​ ​en ​ ​op ​ ​de totstandkoming, ​ ​de ​ ​inhoud ​ ​en ​ ​de ​ ​nakoming ​ ​van ​ ​alle ​ ​tussen ​ ​de ​ ​opdrachtgever ​ ​en Acacia ​ ​Internet ​ ​gesloten ​ ​overeenkomsten.
2. Door ​ ​ondertekening ​ ​van ​ ​een ​ ​overeenkomst ​ ​met ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​c.q. ​ ​door opdrachtbevestiging ​ ​verklaart ​ ​de ​ ​opdrachtgever ​ ​dat ​ ​hij ​ ​kennis ​ ​heeft ​ ​genomen ​ ​van deze ​ ​algemene ​ ​voorwaarden ​ ​van ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​en ​ ​dat ​ ​hij ​ ​met ​ ​deze​ ​voorwaarden
akkoord ​ ​gaat.
3. Afwijkende ​ ​bedingen ​ ​en ​ ​afspraken ​ ​zijn ​ ​pas ​ ​rechtsgeldig ​ ​als ​ ​zij ​ ​uitdrukkelijk ​ ​en schriftelijk ​ ​met ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​zijn ​ ​overeengekomen.
4. De ​ ​toepasselijkheid ​ ​van ​ ​eventuele ​ ​inkoop- ​ ​of ​ ​andere ​ ​voorwaarden ​ ​van ​ ​de opdrachtgever ​ ​wordt ​ ​uitdrukkelijk ​ ​van ​ ​de ​ ​hand ​ ​gewezen.
5. Indien ​ ​enige ​ ​bepaling ​ ​van ​ ​deze ​ ​algemene ​ ​voorwaarden ​ ​nietig ​ ​is ​ ​of ​ ​vernietigd ​ ​wordt, zullen ​ ​de ​ ​overige ​ ​bepalingen ​ ​van ​ ​deze ​ ​algemene ​ ​voorwaarden ​ ​volledig​ ​van ​ ​kracht blijven ​ ​en ​ ​zullen ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​en ​ ​de ​ ​opdrachtgever ​ ​in ​ ​overleg ​ ​treden ​ ​om ​ ​nieuwe bepalingen ​ ​ter ​ ​vervanging ​ ​van ​ ​de ​ ​nietige ​ ​c.q. ​ ​vernietigde ​ ​bepalingen ​ ​overeen ​ ​te komen, ​ ​waarbij ​ ​zoveel ​ ​mogelijk ​ ​het ​ ​doel ​ ​en ​ ​de ​ ​strekking ​ ​van ​ ​de ​ ​nietige ​ ​c.q. vernietigde ​ ​bepaling ​ ​in ​ ​acht ​ ​worden ​ ​genomen.
6. Acacia ​ ​Internet ​ ​kan ​ ​op ​ ​ieder ​ ​gewenst ​ ​moment ​ ​zonder ​ ​voorafgaande ​ ​kennisgeving ​ ​en opgaaf ​ ​van ​ ​redenen ​ ​deze ​ ​algemene ​ ​voorwaarden ​ ​wijzigen ​ ​en ​ ​aanvullen. ​ ​Wijzigingen gelden ​ ​ook ​ ​ten ​ ​aanzien ​ ​van ​ ​reeds ​ ​gesloten ​ ​overeenkomsten ​ ​met ​ ​inachtneming ​ ​van een ​ ​termijn ​ ​van ​ ​30 ​ ​dagen ​ ​na ​ ​bekendmaking ​ ​van ​ ​de ​ ​wijzigingen ​ ​op ​ ​de ​ ​website. ​ ​Indien de ​ ​opdrachtgever ​ ​een ​ ​wijziging ​ ​in ​ ​deze ​ ​voorwaarden ​ ​niet ​ ​wil ​ ​accepteren, ​ ​kan ​ ​hij ​ ​de overeenkomst ​ ​ontbinden. ​ ​Dit ​ ​ontslaat ​ ​de ​ ​opdrachtgever ​ ​echter ​ ​niet ​ ​van ​ ​zijn verplichting ​ ​te ​ ​betalen ​ ​voor ​ ​de ​ ​reeds ​ ​geleverde ​ ​diensten.

 

Artikel ​ ​3. ​ ​Offertes ​ ​en ​ ​overeenkomsten
1. De ​ ​door ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​gemaakte ​ ​offertes ​ ​zijn ​ ​vrijblijvend. ​ ​Zij ​ ​zijn ​ ​geldig ​ ​gedurende 30 ​ ​dagen, ​ ​tenzij ​ ​anders ​ ​aangegeven.
2. Gemaakte ​ ​(al ​ ​dan ​ ​niet ​ ​mondelinge) ​ ​afspraken ​ ​binden ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​en ​ ​de opdrachtgever ​ ​door ​ ​schriftelijke ​ ​acceptatie ​ ​van ​ ​een ​ ​offerte ​ ​door ​ ​de ​ ​opdrachtgever ​ ​of vanaf ​ ​het ​ ​moment ​ ​dat ​ ​deze ​ ​schriftelijk ​ ​door ​ ​Acacia ​ ​Internet ​ ​zijn ​ ​bevestigd ​ ​of ​ ​vanaf het ​ ​moment ​ ​dat ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​met ​ ​instemming ​ ​van ​ ​de ​ ​opdrachtgever ​ ​een ​ ​aanvang met ​ ​de ​ ​uitvoeringshandelingen ​ ​heeft ​ ​gemaakt.
3. Een ​ ​samengestelde ​ ​prijsopgave ​ ​verplicht ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​niet ​ ​tot ​ ​het ​ ​verrichten ​ ​van een ​ ​gedeelte ​ ​van ​ ​de ​ ​opdracht ​ ​tegen ​ ​een ​ ​overeenkomstig ​ ​deel ​ ​van ​ ​de ​ ​opgegeven prijs.
4. Acacia ​ ​Internet ​ ​kan ​ ​niet ​ ​aan ​ ​zijn ​ ​offertes ​ ​worden ​ ​gehouden ​ ​indien ​ ​de ​ ​opdrachtgever redelijkerwijs ​ ​kan ​ ​begrijpen ​ ​dat ​ ​de ​ ​offerte, ​ ​dan ​ ​wel ​ ​een ​ ​onderdeel ​ ​daarvan, ​ ​een kennelijke ​ ​vergissing ​ ​of ​ ​verschrijving ​ ​bevat.
5. Aanvaarding ​ ​van ​ ​een ​ ​offerte ​ ​met ​ ​afwijking ​ ​op ​ ​(al ​ ​dan ​ ​niet ​ ​ondergeschikte) ​ ​punten ​ ​is niet ​ ​mogelijk.
6. Een ​ ​bevestigde ​ ​opdracht ​ ​kan ​ ​gewijzigd ​ ​worden ​ ​door ​ ​middel ​ ​van ​ ​een ​ ​schriftelijke omschrijving ​ ​van ​ ​de ​ ​wijzigingen. ​ ​Wijzigingen ​ ​zijn ​ ​voor ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​pas ​ ​bindend indien ​ ​deze ​ ​schriftelijk ​ ​door ​ ​haar ​ ​zijn ​ ​bevestigd. ​ ​Dergelijke ​ ​wijzigingen ​ ​kunnen ​ ​het verwachte ​ ​tijdstip ​ ​van ​ ​voltooiing ​ ​van ​ ​de ​ ​opdracht ​ ​beïnvloeden.

 

Artikel ​ ​4. ​ ​Financiële ​ ​bepalingen
1. Alle ​ ​prijzen ​ ​zijn ​ ​exclusief ​ ​omzetbelasting ​ ​(BTW) ​ ​en ​ ​andere ​ ​eventuele ​ ​heffingen, ​ ​die van ​ ​overheidswege ​ ​worden ​ ​opgelegd.
2. Acacia ​ ​Internet ​ ​hanteert ​ ​een ​ ​40,40,20 ​ ​betalingsregeling ​ ​bij ​ ​de ​ ​ontwikkeling ​ ​van ​ ​een website. ​ ​Dit ​ ​houdt ​ ​in ​ ​dat ​ ​na ​ ​goedkeuring ​ ​van ​ ​de ​ ​offerte ​ ​een ​ ​betaling ​ ​van ​ ​40% ​ ​van ​ ​het totaalbedrag ​ ​als ​ ​aanbetaling ​ ​dient ​ ​te ​ ​worden ​ ​voldaan. ​ ​Na ​ ​akkoord ​ ​op ​ ​het ontwerpconcept, ​ ​dus ​ ​bij ​ ​aanvang ​ ​van ​ ​realisatie ​ ​project ​ ​zal ​ ​nogmaals ​ ​40% ​ ​in ​ ​rekening worden ​ ​gebracht. ​ ​Bij ​ ​het ​ ​gereedkomen ​ ​van ​ ​het ​ ​project ​ ​is ​ ​de ​ ​opdrachtgever ​ ​het restantbedrag ​ ​van ​ ​20% ​ ​verschuldigd ​ ​en ​ ​zal ​ ​dit ​ ​worden ​ ​gefactureerd. ​ ​Na ​ ​ontvangst van ​ ​de ​ ​betaling ​ ​wordt ​ ​het ​ ​project ​ ​op ​ ​de ​ ​definitieve ​ ​locatie ​ ​op ​ ​het ​ ​internet ​ ​geplaatst, volgt ​ ​aanmelding ​ ​bij ​ ​zoekmachines ​ ​en ​ ​relevante ​ ​pagina’s ​ ​en ​ ​geldt ​ ​de ​ ​website ​ ​als volledig ​ ​opgeleverd. ​ ​Verdere ​ ​veranderingen ​ ​voert ​ ​Acacia ​ ​Internet ​ ​niet ​ ​meer kosteloos ​ ​uit.
3. Bij ​ ​projecten ​ ​waar ​ ​geen ​ ​concept ​ ​goedkeuring ​ ​nodig ​ ​is ​ ​wordt ​ ​een ​ ​betalingsregeling gehanteerd ​ ​waarbij ​ ​50% ​ ​vooraf ​ ​en ​ ​50% ​ ​achteraf ​ ​wordt ​ ​gefactureerd.
4. In ​ ​geval ​ ​van ​ ​een ​ ​overeenkomst ​ ​waarin ​ ​sprake ​ ​is ​ ​van ​ ​periodieke ​ ​betalingen ​ ​door ​ ​de opdrachtgever ​ ​mag ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​de ​ ​geldende ​ ​prijzen ​ ​en ​ ​tarieven ​ ​aanpassen ​ ​na een ​ ​schriftelijke ​ ​kennisgeving ​ ​tenminste ​ ​drie ​ ​maanden ​ ​voor ​ ​de ​ ​ingangsdatum ​ ​van ​ ​de nieuwe ​ ​prijzen ​ ​en ​ ​tarieven. ​ ​Indien ​ ​de ​ ​opdrachtgever ​ ​laat ​ ​weten ​ ​niet ​ ​met ​ ​deze aanpassing ​ ​in ​ ​te ​ ​stemmen, ​ ​eindigt ​ ​de ​ ​overeenkomst ​ ​automatisch ​ ​na ​ ​het ​ ​verstrijken van ​ ​de ​ ​lopende ​ ​contracttermijn.
5. Indien ​ ​de ​ ​opdrachtgever ​ ​een ​ ​onderhoudscontract ​ ​voor ​ ​een ​ ​bestaande ​ ​website ​ ​met Acacia ​ ​Internet ​ ​heeft ​ ​afgesloten, ​ ​brengt ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​de ​ ​kosten ​ ​daarvan ​ ​1x ​ ​per jaar ​ ​in ​ ​rekening. ​ ​Tenzij ​ ​contractueel ​ ​anders ​ ​overeengekomen.
6. Indien ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​voor ​ ​de ​ ​opdrachtgever ​ ​de ​ ​domeinnaam ​ ​en ​ ​de ​ ​hosting ​ ​regelt brengt ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​1 ​ ​x ​ ​per ​ ​jaar ​ ​de ​ ​abonnementskosten ​ ​daarvan ​ ​in ​ ​rekening.
7. Alle ​ ​betalingen ​ ​moeten ​ ​gedaan ​ ​worden ​ ​maximaal ​ ​binnen ​ ​14 ​ ​dagen ​ ​na ​ ​factuurdatum op ​ ​ING ​ ​bankrekening ​ ​(IBAN) ​ ​NL39 ​ ​INGB ​ ​0006 ​ ​0080 ​ ​80 ​ ​​ ​t.n.v. ​ ​​Acacia ​ ​Internet (ACACIA ​ ​INTERNET). ​ ​Bezwaren ​ ​tegen ​ ​de ​ ​hoogte ​ ​van ​ ​de ​ ​facturen ​ ​schorten ​ ​de betalingsverplichting ​ ​niet ​ ​op.
8. Indien ​ ​na ​ ​het ​ ​verstrijken ​ ​van ​ ​de ​ ​betalingstermijn ​ ​door ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​​nog​ ​geen (volledige) ​ ​betaling ​ ​is ​ ​ontvangen, ​ ​is ​ ​de ​ ​opdrachtgever ​ ​in ​ ​verzuim ​ ​en ​ ​is ​ ​hij ​ ​de wettelijke ​ ​rente ​ ​over ​ ​het ​ ​openstaande ​ ​bedrag ​ ​verschuldigd. ​ ​Alle ​ ​door ​ ​​Acacia ​ ​Internet te ​ ​maken ​ ​buitengerechtelijke ​ ​en ​ ​gerechtelijke ​ ​kosten, ​ ​daaronder ​ ​begrepen ​ ​de ​ ​kosten voor ​ ​juridische ​ ​bijstand ​ ​en ​ ​incassobureaus, ​ ​gemaakt ​ ​in ​ ​verband ​ ​met ​ ​te ​ ​late betalingen, ​ ​komen ​ ​ten ​ ​laste ​ ​van ​ ​de ​ ​opdrachtgever.
9. Acacia ​ ​Internet ​ ​​heeft ​ ​het ​ ​retentierecht ​ ​op ​ ​alle ​ ​zich ​ ​onder ​ ​haar ​ ​bevindende ​ ​gegevens, papieren ​ ​en ​ ​andere ​ ​goederen, ​ ​tot ​ ​aan ​ ​het ​ ​moment ​ ​waarop ​ ​de ​ ​opdrachtgever ​ ​al hetgeen ​ ​hij ​ ​aan ​ ​Acacia ​ ​Internet ​ ​verschuldigd ​ ​is ​ ​heeft ​ ​voldaan.
10. Acacia ​ ​Internet ​ ​​is ​ ​niet ​ ​aansprakelijk ​ ​voor ​ ​prijswijzigingen ​ ​die ​ ​door ​ ​de ​ ​hostingproviders worden ​ ​doorgevoerd. ​ ​Deze ​ ​prijzen ​ ​worden ​ ​zonder ​ ​kennisgeving ​ ​door ​ ​Acacia ​ ​Internet doorberekend.
11. Acacia ​ ​Internet ​ ​​stuurt ​ ​de ​ ​facturen ​ ​per ​ ​e-mail ​ ​tenzij ​ ​anders ​ ​is ​ ​overeengekomen.

 

Artikel ​ ​5. ​ ​Naamsvermelding ​ ​en ​ ​promotie
1. Acacia ​ ​Internet ​ ​​heeft ​ ​het ​ ​recht ​ ​te ​ ​allen ​ ​tijde ​ ​haar ​ ​naam ​ ​op ​ ​de ​ ​aangeleverde producten ​ ​en ​ ​diensten ​ ​te ​ ​vermelden ​ ​of ​ ​te ​ ​verwijderen.
2. Acacia ​ ​Internet ​ ​​mag ​ ​de ​ ​gemaakte ​ ​websites, ​ ​producten ​ ​en ​ ​diensten ​ ​van ​ ​de opdrachtgever ​ ​gebruiken ​ ​voor ​ ​promotie ​ ​en/of ​ ​publiciteit, ​ ​tenzij ​ ​anders ​ ​afgesproken.

 

Artikel ​ ​6. ​ ​Uitvoering ​ ​van ​ ​de ​ ​overeenkomst
1. Acacia ​ ​Internet ​ ​​zal ​ ​zich ​ ​naar ​ ​beste ​ ​kunnen ​ ​inspannen ​ ​de ​ ​opdrachten ​ ​met ​ ​zorg ​ ​uit ​ ​te voeren. ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​​neemt ​ ​met ​ ​de ​ ​overeenkomst ​ ​een ​ ​inspanningsverbintenis ​ ​op zich ​ ​en ​ ​geeft ​ ​derhalve ​ ​geen ​ ​garantie ​ ​omtrent ​ ​de ​ ​resultaten ​ ​van ​ ​de ​ ​opdracht, ​ ​tenzij uitdrukkelijk ​ ​anders ​ ​is ​ ​bepaald.
2. De ​ ​opdrachtgever ​ ​draagt ​ ​er ​ ​zorg ​ ​voor ​ ​dat ​ ​alle ​ ​gegevens, ​ ​waarvan ​ ​​Acacia ​ ​Internet aangeeft ​ ​dat ​ ​deze ​ ​noodzakelijk ​ ​zijn ​ ​of ​ ​waarvan ​ ​de ​ ​opdrachtgever ​ ​redelijkerwijs behoort ​ ​te ​ ​begrijpen ​ ​dat ​ ​deze ​ ​noodzakelijk ​ ​zijn ​ ​voor ​ ​het ​ ​uitvoeren ​ ​van ​ ​de overeenkomst, ​ ​tijdig ​ ​aan ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​​worden ​ ​verstrekt. ​ ​Indien ​ ​de ​ ​voor ​ ​de uitvoering ​ ​van ​ ​de ​ ​overeenkomst ​ ​benodigde ​ ​gegevens ​ ​niet ​ ​tijdig ​ ​aan​ ​​Acacia ​ ​Internet zijn ​ ​verstrekt, ​ ​heeft ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​​het ​ ​recht ​ ​de ​ ​uitvoering ​ ​van​ ​de ​ ​overeenkomst ​ ​op te ​ ​schorten ​ ​en/of ​ ​de ​ ​uit ​ ​de ​ ​vertraging ​ ​voortvloeiende ​ ​extra ​ ​kosten ​ ​aan ​ ​de opdrachtgever ​ ​in ​ ​rekening ​ ​te ​ ​brengen.

 

Artikel ​ ​7. ​ ​Wijzigingen ​ ​en ​ ​meerwerk
1. Indien ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​​op ​ ​verzoek ​ ​of ​ ​met ​ ​voorafgaande ​ ​instemming ​ ​van ​ ​de opdrachtgever ​ ​werkzaamheden ​ ​of ​ ​andere ​ ​prestaties ​ ​heeft ​ ​verricht ​ ​die ​ ​buiten ​ ​de inhoud ​ ​of ​ ​omvang ​ ​van ​ ​de ​ ​overeengekomen ​ ​diensten ​ ​en ​ ​producten ​ ​vallen, ​ ​zullen deze ​ ​werkzaamheden ​ ​of ​ ​prestaties ​ ​door ​ ​opdrachtgever ​ ​aan ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​​worden vergoed ​ ​volgens ​ ​de ​ ​geldende ​ ​tarieven ​ ​van ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​.

 

Artikel ​ ​8. ​ ​Annulering, ​ ​duur ​ ​en ​ ​beëindiging
1. Behoudens ​ ​de ​ ​hierna ​ ​volgende ​ ​gevallen ​ ​is ​ ​een ​ ​opdrachtgever ​ ​nimmer ​ ​gerechtigd een ​ ​eenmaal ​ ​gesloten ​ ​overeenkomst ​ ​te ​ ​annuleren, ​ ​tenzij ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​​met annulering ​ ​instemt.
1.1. Een ​ ​opdrachtgever ​ ​kan ​ ​een ​ ​overeenkomst ​ ​annuleren, ​ ​voordat ​ ​​Acacia ​ ​Internet begonnen ​ ​is ​ ​met ​ ​de ​ ​uitvoering ​ ​ervan, ​ ​als ​ ​de ​ ​opdrachtgever ​ ​de ​ ​hierdoor ontstane ​ ​schade ​ ​vergoedt. ​ ​De ​ ​schade ​ ​kan ​ ​in ​ ​ieder ​ ​geval ​ ​bestaan ​ ​uit gereserveerde ​ ​arbeidstijd.
1.2. Indien ​ ​de ​ ​opdrachtgever ​ ​een ​ ​opdracht ​ ​met ​ ​toestemming ​ ​van ​ ​​Acacia ​ ​Internet annuleert, ​ ​terwijl ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​al ​ ​begonnen ​ ​is ​ ​met ​ ​de ​ ​uitvoering​ ​van ​ ​de opdracht, ​ ​is ​ ​de ​ ​opdrachtgever ​ ​gehouden ​ ​alle ​ ​tot ​ ​dan ​ ​toe ​ ​gemaakte ​ ​kosten ​ ​en gewerkte ​ ​uren ​ ​te ​ ​vergoeden.
1.3. Indien ​ ​de ​ ​opdrachtgever ​ ​de ​ ​opdracht ​ ​annuleert, ​ ​is ​ ​hij ​ ​voorts ​ ​verplicht ​ ​​Acacia Internet ​ ​te ​ ​vrijwaren ​ ​tegen ​ ​vorderingen ​ ​van ​ ​derden ​ ​als ​ ​gevolg ​ ​van ​ ​de annulering ​ ​van ​ ​de ​ ​opdracht.
2. Acacia ​ ​Internet ​ ​kan ​ ​een ​ ​overeenkomst ​ ​met ​ ​de ​ ​opdrachtgever ​ ​direct ​ ​beëindigen wanneer ​ ​de ​ ​opdrachtgever ​ ​zich ​ ​niet, ​ ​onbehoorlijk ​ ​of ​ ​onvolledig ​ ​houdt ​ ​aan ​ ​de ​ ​met Acacia ​ ​Internet ​ ​gesloten ​ ​overeenkomst(en) ​ ​inclusief ​ ​de ​ ​bijbehorende (betalings)voorwaarden.
3. Acacia ​ ​Internet ​ ​heeft ​ ​het ​ ​recht ​ ​geleverde ​ ​producten ​ ​en ​ ​diensten ​ ​tijdelijk ​ ​of ​ ​geheel buiten ​ ​gebruik ​ ​te ​ ​stellen ​ ​en/of ​ ​het ​ ​gebruik ​ ​ervan ​ ​te ​ ​beperken ​ ​indien ​ ​opdrachtgever ​ ​de overeenkomst ​ ​en ​ ​verplichtingen ​ ​jegens ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​niet ​ ​nakomt ​ ​of ​ ​in ​ ​strijd handelt ​ ​met ​ ​deze ​ ​algemene ​ ​voorwaarden. ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​zal ​ ​de ​ ​opdrachtgever hierover ​ ​van ​ ​tevoren ​ ​in ​ ​kennis ​ ​stellen, ​ ​tenzij ​ ​dit ​ ​in ​ ​alle ​ ​redelijkheid​ ​en ​ ​billijkheid ​ ​niet van ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​kan ​ ​worden ​ ​verlangd. ​ ​De ​ ​verplichting ​ ​tot ​ ​betaling ​ ​van ​ ​de verschuldigde ​ ​bedragen ​ ​blijft ​ ​ook ​ ​tijdens ​ ​de ​ ​buitengebruikstelling ​ ​bestaan.
4. Contracten ​ ​met ​ ​betrekking ​ ​tot ​ ​domeinnaamregistratie ​ ​en ​ ​hosting ​ ​kennen ​ ​een opzegtermijn ​ ​van ​ ​3 ​ ​maanden. ​ ​Deze ​ ​contracten ​ ​worden, ​ ​behoudens ​ ​tijdige ​ ​opzegging met ​ ​inachtneming ​ ​van ​ ​deze ​ ​opzegtermijn, ​ ​elk ​ ​jaar ​ ​stilzwijgend ​ ​verlengd.
5. Onderhoudscontracten ​ ​kennen ​ ​een ​ ​minimale ​ ​looptijd ​ ​van ​ ​1 ​ ​jaar ​ ​en ​ ​worden ​ ​ieder ​ ​jaar stilzwijgend ​ ​verlengd ​ ​met ​ ​1 ​ ​jaar. ​ ​Na ​ ​het ​ ​verstrijken ​ ​van ​ ​de ​ ​minimale ​ ​looptijd ​ ​kan​ ​de overeenkomst ​ ​op ​ ​elk ​ ​moment ​ ​schriftelijk ​ ​worden ​ ​opgezegd, ​ ​met ​ ​inachtneming ​ ​van een ​ ​opzegtermijn ​ ​van ​ ​3 ​ ​maanden.

 

Artikel ​ ​9. ​ ​Termijn ​ ​van ​ ​levering
1. Een ​ ​door ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​opgegeven ​ ​termijn ​ ​voor ​ ​levering ​ ​heeft ​ ​een ​ ​indicatieve strekking, ​ ​tenzij ​ ​uit ​ ​de ​ ​aard ​ ​of ​ ​de ​ ​inhoud ​ ​van ​ ​de ​ ​overeenkomst ​ ​anders ​ ​blijkt. ​ ​Ook ​ ​in zulks ​ ​geval ​ ​is ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​pas ​ ​in ​ ​verzuim ​ ​nadat ​ ​de ​ ​opdrachtgever ​ ​haar ​ ​per aangetekende ​ ​brief ​ ​in ​ ​gebreke ​ ​heeft ​ ​gesteld ​ ​en ​ ​nakoming ​ ​binnen ​ ​de ​ ​in ​ ​de ingebrekestelling ​ ​genoemde ​ ​redelijke ​ ​termijn ​ ​uitblijft.

 

Artikel ​ ​10. ​ ​Aansprakelijkheid ​ ​en ​ ​vrijwaring
1. Acacia ​ ​Internet ​ ​(en ​ ​personen ​ ​werkzaam ​ ​in ​ ​de ​ ​opdracht ​ ​ter ​ ​uitvoering ​ ​van ​ ​de overeenkomst) ​ ​is ​ ​uitsluitend ​ ​aansprakelijk ​ ​voor ​ ​directe ​ ​schade ​ ​veroorzaakt ​ ​door ​ ​een toerekenbare ​ ​tekortkoming ​ ​in ​ ​de ​ ​nakoming ​ ​van ​ ​enige ​ ​op ​ ​haar ​ ​rustende ​ ​wezenlijke verplichting ​ ​jegens ​ ​de ​ ​opdrachtgever.
2. Voor ​ ​bedrijfs- ​ ​gevolg- ​ ​of ​ ​indirecte ​ ​schade ​ ​of ​ ​schade ​ ​als ​ ​gevolg ​ ​van ​ ​overmacht ​ ​is
Acacia ​ ​Internet ​ ​in ​ ​geen ​ ​geval ​ ​aansprakelijk.
3. Indien ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​aansprakelijk ​ ​mocht ​ ​zijn ​ ​voor ​ ​enigerlei ​ ​schade, ​ ​dan ​ ​is ​ ​de
aansprakelijkheid ​ ​van ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​in ​ ​ieder ​ ​geval ​ ​te ​ ​allen ​ ​tijde ​ ​beperkt ​ ​tot ​ ​de
factuurwaarde ​ ​van ​ ​de ​ ​opdracht, ​ ​althans ​ ​dat ​ ​gedeelte ​ ​waarop ​ ​de ​ ​aansprakelijkheid
betrekking ​ ​heeft.
4. Acacia ​ ​Internet ​ ​is ​ ​niet ​ ​aansprakelijk ​ ​voor ​ ​schade, ​ ​van ​ ​welke ​ ​aard ​ ​ook, ​ ​doordat ​ ​door
derden ​ ​is ​ ​uitgegaan ​ ​van ​ ​door ​ ​de ​ ​opdrachtgever ​ ​verstrekte ​ ​onjuiste ​ ​en/of ​ ​onvolledige
gegevens. ​ ​De ​ ​opdrachtgever ​ ​vrijwaart ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​voor ​ ​eventuele ​ ​aanspraken
van ​ ​derden, ​ ​die ​ ​in ​ ​verband ​ ​met ​ ​de ​ ​uitvoering ​ ​van ​ ​de ​ ​overeenkomst ​ ​schade ​ ​lijden
welke ​ ​aan ​ ​de ​ ​opdrachtgever ​ ​toerekenbaar ​ ​is.
5. Elke ​ ​aansprakelijkheid ​ ​van ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​vervalt ​ ​door ​ ​het ​ ​verloop ​ ​van ​ ​één ​ ​jaar
vanaf ​ ​het ​ ​moment ​ ​dat ​ ​de ​ ​opdracht ​ ​is ​ ​voltooid.
6. De ​ ​beperkingen ​ ​van ​ ​aansprakelijkheid ​ ​uit ​ ​dit ​ ​artikel ​ ​gelden ​ ​niet ​ ​indien ​ ​de ​ ​schade ​ ​het
gevolg ​ ​is ​ ​van ​ ​opzet ​ ​of ​ ​bewuste ​ ​roekeloosheid ​ ​van ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​of ​ ​haar
ondergeschikten.

 

Artikel ​ ​11. ​ ​Overmacht
1. In ​ ​geval ​ ​van ​ ​overmacht ​ ​is ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​gerechtigd ​ ​haar ​ ​verplichtingen ​ ​op​ ​te schorten ​ ​of ​ ​de ​ ​overeenkomst ​ ​als ​ ​ontbonden ​ ​te ​ ​beschouwen, ​ ​zulks ​ ​zonder ​ ​rechterlijke tussenkomst ​ ​en ​ ​zonder ​ ​dat ​ ​zij ​ ​hierdoor ​ ​tot ​ ​schadeloosstelling ​ ​verplicht ​ ​zal ​ ​zijn.
2. Onder ​ ​overmacht ​ ​wordt ​ ​verstaan: ​ ​elke ​ ​vreemde ​ ​oorzaak, ​ ​die ​ ​niet ​ ​aan ​ ​​Acacia ​ ​Internet kan ​ ​worden ​ ​toegerekend ​ ​en ​ ​die ​ ​de ​ ​nakoming ​ ​van ​ ​de ​ ​overeenkomst ​ ​belet, ​ ​of ​ ​in ​ ​zo ernstige ​ ​mate ​ ​belemmert ​ ​of ​ ​bezwaarlijk ​ ​maakt, ​ ​dat ​ ​die ​ ​nakoming ​ ​in ​ ​redelijkheid ​ ​niet van ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​kan ​ ​worden ​ ​gevergd.
3. Acacia ​ ​Internet ​ ​​is ​ ​niet ​ ​aansprakelijk ​ ​voor ​ ​de ​ ​gevolgen ​ ​van ​ ​gebeurtenissen ​ ​bij ​ ​een hostingprovider ​ ​(zoals ​ ​het ​ ​uit ​ ​de ​ ​lucht ​ ​gaan), ​ ​domeinnaamregistrant ​ ​of ​ ​anderen waarop ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​geen ​ ​invloed ​ ​kan ​ ​uitoefenen.
4. Acacia ​ ​Internet ​ ​heeft ​ ​het ​ ​recht ​ ​om ​ ​geleverde ​ ​producten ​ ​en ​ ​diensten ​ ​tijdelijk ​ ​buiten gebruik ​ ​te ​ ​stellen ​ ​indien ​ ​onderhoudswerkzaamheden ​ ​noodzakelijk ​ ​zijn.

 

Artikel ​ ​12. ​ ​Eigendomsvoorbehoud ​ ​en ​ ​intellectueel eigendom
1. De ​ ​opdrachtgever ​ ​is ​ ​en ​ ​blijft ​ ​eigenaar ​ ​van ​ ​alle ​ ​wachtwoorden ​ ​en ​ ​door ​ ​opdrachtgever verstrekte ​ ​documenten ​ ​die ​ ​betrekking ​ ​hebben ​ ​op ​ ​de ​ ​website, ​ ​domeinnaam ​ ​en hosting. ​ ​Deze ​ ​gegevens ​ ​worden ​ ​niet ​ ​aan ​ ​derden ​ ​verstrekt ​ ​zonder ​ ​uitdrukkelijk tevoren ​ ​gevraagde ​ ​en ​ ​gegeven ​ ​toestemming ​ ​van ​ ​de ​ ​opdrachtgever.
2. Door ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​of ​ ​anderen ​ ​ontwikkelde ​ ​scripts ​ ​en ​ ​programma’s ​ ​gebruikt ​ ​in ​ ​en/of bij ​ ​het ​ ​tot ​ ​stand ​ ​komen ​ ​van ​ ​de ​ ​website ​ ​blijven ​ ​eigendom ​ ​van ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​.
3. Tenzij ​ ​anders ​ ​overeengekomen, ​ ​komen ​ ​alle ​ ​uit ​ ​de ​ ​opdracht ​ ​voortkomende ​ ​rechten van ​ ​intellectueel ​ ​eigendom ​ ​toe ​ ​aan ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​. ​ ​Wanneer ​ ​opdrachtgever ​ ​volledig voldoet ​ ​aan ​ ​zijn ​ ​verplichtingen ​ ​ingevolge ​ ​de ​ ​overeenkomst ​ ​met ​ ​​Acacia ​ ​Internet, verkrijgt ​ ​opdrachtgever ​ ​een ​ ​exclusieve ​ ​licentie ​ ​tot ​ ​het ​ ​gebruik ​ ​van ​ ​het ​ ​ontwerp ​ ​of ​ ​de website.

 

Artikel ​ ​13. ​ ​Hosting ​ ​en ​ ​domeinregistratie
1. Acacia ​ ​Internet ​ ​heeft ​ ​het ​ ​recht ​ ​om ​ ​hostingaccounts ​ ​onder ​ ​de ​ ​volgende omstandigheden ​ ​op ​ ​non-actief ​ ​te ​ ​zetten
1.1. Als ​ ​deze ​ ​illegale ​ ​content ​ ​bevatten
1.2. Als ​ ​deze ​ ​te ​ ​veel ​ ​CPU ​ ​kracht ​ ​gebruiken ​ ​(boven ​ ​de ​ ​afgesproken ​ ​limieten)
1.3. Als ​ ​deze ​ ​bestanden ​ ​bevatten ​ ​die ​ ​schadelijk ​ ​zijn ​ ​voor ​ ​de ​ ​server ​ ​(virussen, spamscripts ​ ​etc)
2. Het ​ ​plaatsen ​ ​van ​ ​adult ​ ​materiaal ​ ​op ​ ​het ​ ​hostingaccount ​ ​is ​ ​toegestaan, ​ ​mits ​ ​modellen 18+ ​ ​zijn.
3. Op ​ ​het ​ ​hostingaccount ​ ​is ​ ​het ​ ​volgende ​ ​niet ​ ​toegestaan: ​ ​IRC ​ ​materiaal, webgebaseerde ​ ​spellen, ​ ​het ​ ​al ​ ​dan ​ ​niet ​ ​bewust ​ ​versturen ​ ​van ​ ​spam.
4. Als ​ ​uw ​ ​account ​ ​over ​ ​dataverkeer ​ ​en/of ​ ​webruimte, ​ ​wordt ​ ​vooraf ​ ​op ​ ​de ​ ​hoogte gesteld. ​ ​Het ​ ​overschrijden ​ ​van ​ ​uw ​ ​limit ​ ​kan ​ ​tot ​ ​gevolg ​ ​hebben ​ ​dat ​ ​uw ​ ​website ​ ​niet meer ​ ​goed ​ ​functioneert ​ ​en ​ ​dat ​ ​u ​ ​geen ​ ​e-mail ​ ​meer ​ ​kunt ​ ​ontvangen. ​ ​U ​ ​dient ​ ​in ​ ​zo’n geval ​ ​schijfruimte ​ ​vrij ​ ​te ​ ​maken ​ ​of ​ ​uw ​ ​pakket ​ ​te ​ ​verhogen.
5. Acacia ​ ​Internet ​ ​blijft ​ ​eigenaar ​ ​van ​ ​alle ​ ​geleverde ​ ​domeinen ​ ​totdat ​ ​de ​ ​betaling ​ ​is ontvangen.
6. Acacia ​ ​Internet ​ ​​garandeert ​ ​een ​ ​netwerk ​ ​uptime ​ ​van ​ ​99,9%. ​ ​Indien ​ ​deze ​ ​percentages niet ​ ​behaald ​ ​kunnen ​ ​worden, ​ ​is ​ ​een ​ ​korting ​ ​te ​ ​bespreken ​ ​op ​ ​de ​ ​volgende ​ ​maand. Acacia ​ ​Internet ​ ​is ​ ​niet ​ ​aansprakelijk ​ ​voor ​ ​geleden ​ ​schade ​ ​door ​ ​downtime.
7. Acacia ​ ​Internet ​ ​garandeert ​ ​in ​ ​samenwerking ​ ​met ​ ​Icehosting ​ ​een ​ ​continue stroomtoevoer ​ ​naar ​ ​alle ​ ​servers.
8. Overmacht ​ ​en ​ ​gepland ​ ​onderhoud ​ ​valt ​ ​niet ​ ​onder ​ ​de ​ ​gegarandeerde ​ ​uptime ​ ​garantie. Onder ​ ​overmacht ​ ​wordt ​ ​verstaan: ​ ​brand, ​ ​blikseminslag, ​ ​stroomuitval, ​ ​hackers, crackers, ​ ​hardware ​ ​uitval ​ ​netwerkuitval ​ ​buiten ​ ​ons ​ ​eigen ​ ​netwerk.
9. Acacia ​ ​Internet ​ ​is ​ ​nooit ​ ​aansprakelijk ​ ​voor ​ ​verlies ​ ​van ​ ​data ​ ​of ​ ​gegevens.
9.1. Acacia ​ ​Internet ​ ​kan ​ ​niet ​ ​aansprakelijk ​ ​gesteld ​ ​worden ​ ​als ​ ​een ​ ​server ​ ​om ​ ​wat voor ​ ​reden ​ ​dan ​ ​ook ​ ​offline ​ ​gaat.
9.2. Schadeclaims ​ ​kunnen ​ ​nooit ​ ​hoger ​ ​zijn ​ ​dan ​ ​de ​ ​kosten ​ ​van ​ ​de ​ ​dienst.

 

Artikel ​ ​14. ​ ​CMS ​ ​systemen
1. De ​ ​opdrachtgever ​ ​is ​ ​zelf ​ ​verantwoordelijk ​ ​voor ​ ​het ​ ​technisch ​ ​up ​ ​to ​ ​date ​ ​(laten) houden ​ ​van ​ ​het ​ ​geleverde ​ ​Open ​ ​Source ​ ​CMS ​ ​en ​ ​de ​ ​extensies.
2. Indien ​ ​het ​ ​CMS ​ ​systeem ​ ​niet ​ ​(volledig) ​ ​wordt ​ ​geüpdatet ​ ​is ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​op ​ ​geen enkele ​ ​manier ​ ​verantwoordelijk ​ ​voor ​ ​de ​ ​gevolgen ​ ​hiervan.

 

Artikel ​ ​15. ​ ​Diversen
1. Op ​ ​alle ​ ​aanbiedingen ​ ​van ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​en ​ ​de ​ ​met ​ ​haar ​ ​gesloten ​ ​overeenkomsten is ​ ​het ​ ​Nederlands ​ ​ recht ​ ​van ​ ​toepassing.
2. Alle ​ ​geschillen ​ ​tussen ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​en ​ ​de ​ ​opdrachtgever ​ ​die ​ ​mochten ​ ​ontstaan ​ ​en waarover ​ ​niet ​ ​in ​ ​onderling ​ ​overleg ​ ​een ​ ​oplossing ​ ​kan ​ ​worden ​ ​bereikt, ​ ​zullen ​ ​bij uitsluiting ​ ​worden ​ ​voorgelegd ​ ​aan ​ ​de ​ ​bevoegde ​ ​rechter ​ ​in ​ ​het ​ ​arrondissement Arnhem.

 

Artikel ​ ​16. ​ ​Privacy ​ ​bepalingen
1. De ​ ​persoonsgegevens ​ ​van ​ ​de ​ ​opdrachtgever ​ ​worden ​ ​door ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​slechts gebruikt ​ ​om ​ ​zijn ​ ​aanmelding ​ ​bij ​ ​het ​ ​aanvragen ​ ​van ​ ​een ​ ​domeinnaam ​ ​en ​ ​hosting ​ ​aan te ​ ​vragen. ​ ​De ​ ​gegevens ​ ​zullen ​ ​niet ​ ​aan ​ ​derden ​ ​ter ​ ​beschikking ​ ​worden ​ ​gesteld, ​ ​tenzij met ​ ​uitdrukkelijk ​ ​tevoren ​ ​gevraagde ​ ​en ​ ​gegeven ​ ​toestemming ​ ​van ​ ​de ​ ​opdrachtgever. Daarbij ​ ​zijn ​ ​de ​ ​privacy ​ ​bepalingen ​ ​van ​ ​de ​ ​SIDN ​ ​(Stichting ​ ​Internet ​ ​Domeinregistratie) belangrijk.
2. De ​ ​persoonlijke ​ ​informatie ​ ​van ​ ​de ​ ​opdrachtgever, ​ ​aangeleverde ​ ​documenten, beelden ​ ​geluidsmateriaal ​ ​blijven ​ ​vertrouwelijk. ​ ​​Acacia ​ ​Internet ​ ​verstrekt ​ ​deze informatie, ​ ​naam, ​ ​adres, ​ ​e-mailadres, ​ ​telefoonnummer, ​ ​etc. ​ ​nooit ​ ​aan ​ ​derden ​ ​zonder uitdrukkelijk ​ ​tevoren ​ ​gevraagde ​ ​en ​ ​gegeven ​ ​toestemming ​ ​van ​ ​de ​ ​opdrachtgever.